top of page

ייעוץ עסקי, הקמת עסק 

ייעוץ עסקי
תכנית עסקית
ייעוץ להקמת עסק
ייעוץ למכירת עסק
ייעוץ ברכישת עסק
גיוס משקיעים
ליווי פיננסי
ליווי בנקים

שירותים

 

ייעוץ לכל סוגי העסקים:

עסקים חדשים בתחילת הדרך, עסקים המחפשים שיפור תוצאות עסקיות, פתרונות למשברים כלכליים, הכנת מודלים, ליווי בנקים, ייעוץ למימון, גיוס משקיעים, התייעלות עסקית וחסכון בהוצאות. ניהול כספי שוטף, תמחור עלויות, ניתוח דוחות  כספיים, ניהול ספקים ורכש, תזרים מזומנים, מיתוג, גיוס אשראי, מחשוב, ניהול העובדים, ניהול המטבח, רישוי עסקים, מיתוג, הכנת תכנית עסקית, גיוס כספים, אשראי בנקאי, הקמה וניהול אדריכלי, שיפוצים, ניהול תקציבי, שיווק ומכירות, קביעת סטנדרטים ונהלי עבודה, אימון עסקי, גידול ואופק עסקי, פתיחת עסק חדש, ניתוח כדאיות ובדיקות התכנות, ריענון עסק ותיק, מיתוג מחדש, שינוי ייעוד, התאמה וכוונון לצרכי השוק, בלימת הפסדים, מעבר לרווח, שגשוג ופריחה, צמיחה, ניהול מזון מוסדי, ניהול בתי קפה, זכיינות,  פיתוח רשת מזון, , התרחבות עסקית, , יעדים חברתיים, עזרה לעסקים.

 
אנחנו הכתובת להקמת עסק חדש:
בדיקת התכנות וחקר שוק
בדיקת עסק קיים במקרה של רכישת עסק חי
הכנת תכנית עסקית
הכנת תקציב
גיוס משקיעים
גיוס אשראי
שיווק ומכירות
גיוס משאבי אנוש
ליווי תכנון אדריכלי
רישוי עסקים
ליווי בינוי / שיפוץ
רכישת ציוד
ניתוח עלויות וקביעת מחירים
ניהול המלאי
ניהול הרכש, מו"מ מול ספקים
הכנת תזרים מזומנים
תכנית פיתוח ואופק עסקי
ניהול שוטף, דוחות כספיים
מיתוג
פיתוח אינטרנטי
קידומים ופרסום

 

bottom of page