top of page

גיוס משקיעים, מימון, הלוואות וליווי מול גופים פיננסיים

גיוס משקיעים
הלוואות

ליווי פיננסי

 

גיוס משקיעים, הלוואה בערבות מדינה וגיוס מימון לעסק

 

אנו עובדים עם קרנות בערבות מדינה, וגופים פיננסיים המעניקים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בתנאי אשראי טובים, ותנאי החזר נוחים. חלקן של ההלוואות ניתנות בערבות מדינה, וביטחונות מופחתים.

 

אנו נלווה אתכם אל הגופים המלווים, אל קרנות הלוואה, משקיעים פוטנציאלים ואל הבנקים.

 

כל גוף פיננסי או קרן,  ורוב המשקיעים הפרטיים והמוסדיים, דורשים כתנאי לקבלת מימון  תכנית עסקית מוקפדת, אשר תפרט את מהות העסק, השוק, הרעיון, תכנית המימון, השיווק, תחזיות פיננסיות, חזון ועוד המון מידע נדרש.

 

אנו נכין עבורכם תוכנית עסקית מתאימה לגוף המלווה, וכן נלווה אתכם בהצגת התכנית בפני אותו גוף..

 

צור עמנו קשר לקידום המימון בעסק שלך.

 

bottom of page