top of page

ייעוץ זכיינות
זכיינות מסעדות
זכיינות מזון מהיר
זכיינות בתי קפה

זכיינות, זכיינות מזון, זכיינות מסעדות, זכיינות בתי קפה, זכיינות מזון מהיר

מהי זכיינות?

 

"זכיינות היא שיטה ניהולית, שיווקית ועסקית, שבה חברה מזכה (Franchisor) מעניקה לזכיין (Franchisee) זכות, בדרך כלל לתקופה מוגבלת, לשימוש בסימני מסחר ובשיטות עסקיות מוכחות וזאת בתמורה לתשלומים אותם הזכיין מעביר למזכה מעת לעת, בדרך כלל תמורת אחוז ממחזור המכירות, תשלום חודשי קבוע, התחייבות לרכישת סחורה מהמזכה או מהרווח של הזכיין. חברות מזכות עשויות להציב לזכיין דרישות שונות לצורך קבלת הזיכיון, בהן: לימוד השיטות העסקיות, השקעות בפרסום, לימוד מיומנויות וקניית שירותים נילווים לעסק מן החברה המזכה. החברה המזכה אף עשויה לקיים ביקורות תקופתיות, או ביקורות פתע אצל זכייניה, כדי לוודא שאכן הם עומדים בתנאי הזיכיון. אי-עמידה בתנאי הזיכיון עלולה לגרום לאי-חידוש הזיכיון, או לביטולו בטרם עת.

עסק הפועל תחת הסכם זכיינות נקרא לעתים חנות רשת. בארצות הברית חלק ניכר מן המחזור העסקי הכולל נעשה בעסקי זכיינות." מתוך ויקיפדיה

 

ברוב המקרים, זכיינות היא שיטת עבודה, בה עסק עובד ומצליח, מחליט "לשכפל" את הצלחתו,  ואז המזכה מעניקה את התמיכה, ידע ונסיון לזכיין, ומגדילה מאד את סיכויי הזכיין להצליח בהקמת העסק ותפעולו.  המזכה במקרים מסויימים מעניקה גם סל שירותים רחב לזכיין, - מציאת מיקום נכון, מו"מ עם ספקים ונותני שירותים, הדרכה נרחבת והשתלמויות, שימוש באדריכל, הלוואות נוחות, ייעוץ עסקי, בקרה וליווי תפעולי, הבטחה לרכישה במקרה של כשלון.  זכיינות נפוצה מאד בכל סוגי עסקי המזון, כמו מסעדות, מסעדות מזון מהיר, בתי מלון, מזנונים, דוכני מזון, בתי קפה ועוד.

הרעיון פשוט: סע לאילת, תל אביב או ראש פינה, ובכל מקום תמצא מסעדה שעוצבה בצורה דומה, התפריט מוכר, הטעם מוכר, ואתם מכירים את המחיר. - הגעתם הבייתה.  זו יכולה להיות חנות אופנה, חנות נוחות בתחנת דלק או מסעדה.

הביצוע מאידך, לא פשוט כלל.

 

איך בונים רשת זכיינות?

בעזרת יועצים עסקיים מומחים לזכיינות. ג.נ.ה החזקות מומחים לזכיינות.

עסק זכיינות מתחיל כמובן בחקר שוק, בדיקת התחרות, בניית קו מוצר או שירות ייחודי לרשת.

לאחר מכן קובעים יעדים וחזון לרשת, מלווה בתכנית עסקית מפורטת, הכוללת מקורות מימון, השקעות, מיתוג  שיווק ומכירות. כמובן מודל עסקי להכנסות והוצאות המזכה, כמו גם מודל עסקי לזכיין.  במקרה של מזון גם ליווי קולינרי, בטיחות מזון והנדסת מזון לטיפול באורך חיי מדף והליכי עיבוד נכונים.

לאחר כל אלה, היועצים העסקיים יבנו תכנית שיווק לזכיינים עם יישום תפעולי.

השלב האחרון הוא ליווי הזכיינים והבטחת הצלחתם כמו גם הצלחת הרשת המזכה.

 

פנו אלינו לפרטים

 

bottom of page