top of page

מהו ייעוץ עסקי

שאלה: מי זקוק לייעוץ  עסקי?

תשובה: ייעוץ עסקי נועד לכל עסק, ובכל נקודת זמן , על מנת שאנשי מקצוע בתחום הייעוץ העסקי , יתבוננו בעיניים רעננות ואובייקטיביות על העסק, ינתחו אותו על כל מגוון הפעילויות בו, ויחד עם מנהלי העסק ישפרו את תוצאוות העסקיות. 

ייעוץ עסקי נועד לעסק טרם הקמתו: משלב הרעיון, יש לפנות למקצוענים - יועצים עסקיים, על מנת לבדוק את התכנות העסק, חקר שוק, ייחוד העסק, ומכאן לצאת בתכנית עסקית, תכנית מימון, שיווק ומכירות. היועצים העסקיים ילוו גם את מלאכת הקמת העסק בתקציב הדוק, ועם הקמתו ילוו את העסק מבחינה כלכלית, עמידה ביעדים ובכל נקודת זמן לייעל ולשפר את תפקודו.

bottom of page